RNBB

Visiooni festivali Big Band koosneb kõikide osalejamaade noortest muusikutest. Selles koosseisus
saavad nad kõik koos musitseerida ja tunda rõõmu muusikalisest suhtlusest. Osalejate
vanusevahemik on lai. Kõige nooremad on 10-aastased, kõige vanemad peaaegu 20-sed. Kõik saavad
kõigilt midagi õppida.
Sellel aastal on juhendajateks Rasmus Soini Soomest ja Siim Aimla Eestist